Coș

Comenzi telefonice: 0756 544 809

  Program livări: Luni – Joi 08:00 – 00:00 | Vineri - Duminica : 09:30 - 01:00

Termeni și Condiții

Termeni de utilizare și condiții contractuale

Data ultimei actualizări: 12 Martie 2021

Prezentul document vă va ajuta să înțelegeți Termenii de utilizare ai website-ului http://www.shaormeriagourmand.ro, cuprinsul acestuia fiind următorul:

1. Prezentare generală

2. Definiții

3. Scopul Site-ului

4. Domeniul de aplicare

5. Acceptarea termenilor și condițiilor

6. Comanda

7. Contractul

8. Link-uri pentru site-uri terțe

9. Limitarea răspunderii

10. Utilizarea Platformei

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

12. Folosirea cookie-urilor

13. Revizuiri ale termenilor și condițiilor

14. Legislație aplicabilă și jurisdicție

15. Modalități de contact

1. Prezentare generală

Vă urăm bun venit pe website-ul nostru! Vă mulțumim că ați ales să ne vizitați și vă informăm că prezentul website aparține FSAMALEXFLOR BISTRO S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Panciu, Str. Aleea Libertatii, Bl.4, Et.2, Ap.11, având CUI 42810665 și fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J39/476/2020
În obiectul de activitate al societății SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. SRL sunt cuprinse și activități cu privire la dezvoltarea și gestionarea unei platforme tehnologice care, prin utilizarea unei aplicații mobile sau Web, permite anumitor Comercianți locali din diferite orașe, aflate în diferite zone, să își ofere produsele alimentare utilizatorilor și, dacă este cazul, în situația în care utilizatorii aplicației și consumatorii Comerciantilor locali menționați anterior solicită acest lucru prin aplicație, cu titlu de serviciu conex, intermedierea în livrarea imediată a produselor/comenzii

VĂ INFORMĂM CĂ SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. NU FURNIZEAZĂ SERVICII DE TRANSPORT SAU DE LOGISTICĂ, NICI NU FUNCȚIONEAZĂ CA TRANSPORTATOR,. TOATE ACESTE SERVICII DE TRANSPORT SAU LOGISTICĂ SUNT FURNIZATE DE CONTRACTANȚI TERȚI INDEPENDENȚI, CARE NU SUNT ANGAJAȚII SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. SAU AI VREUNEIA DINTRE SOCIETĂȚILE AFILIATE CU SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L..

2. Definiții

În înțelesul și aplicarea prezentului document, următorii termeni vor avea sensul indicat după cum urmează:

”Comandă” înseamnă o comandă plasată de un Utilizator către Comerciant prin intermediul Platformei cu privire la Produsul/Produsele selectat/e de Utilizator.

“Comerciant” înseamnă o persoană juridică al cărei obiect de activitate îi permite prepararea și sau comercializarea de mâncăruri, băuturi, produse alimentare și nealimentare cat și produse similare și care este listat pe Platformă în vederea încheierii Contractului cu Utilizatorul.

”Contract” înseamnă un contract între Utilizator și Comerciant referitor la o Comandă și livrarea sau ridicarea Comenzii.

„Document” înseamnă orice referire la prezentul document, la Politica de confidențialitate, Politica cookie, la orice formular de comandă și la instrucțiunile de plată prevăzute pentru dumneavoastră.

„Dumneavoastră”, ”al dumneavoastră”, “ale voastre” se referă la persoana/persoanele care accesează site-ul sau aplicația și plasează o comandă, după caz, cu privire la orice produs sau serviciu oferit prin intermediul Platformei SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L..

“Livrare” se referă la produsele, perisabile cat si neperisabile, și orice formă de serviciu de livrare și pe care Comerciantii sau firmele de livrare le oferă și pentru care își asumă responsabilitatea deplină.

“Noi”, “ale noastre” și “SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L.” se referă la societatea SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. SRL, astfel cum a fost identificată la punctul 1 al prezentului document.

”Platforma” se referă la website-ul nostru http://www.shaormeriagourmand.ro sau la aplicațiile noastre mobile unde oferim bunurile și serviciile noastre.

„Politica de confidențialitate” se referă la documentul ce cuprinde regulile privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu care sunt prelucrate datele dumneavoastră.

“Produsele” înseamnă orice gama de produse și servicii aflate în meniul/catalogul Comerciantului, oferite spre vânzare la distanță și care pot fi comandate de Utilizatori prin Platforma SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L..

“Serviciul” sau “Servicii” înseamnă orice serviciu care se poate furniza și solicita prin intermediul Platformei, respectiv facilitarea încheierii Contractului și transmiterea Comenzii către Comerciant.

”Utilizator” înseamnă orice persoană, fizică sau juridică, care își creează un cont pe Platforma, în vederea plasării de comenzi.

„Voucher” înseamnă un cupon valoric cu scop multiplu care reprezintă o modalitate de rambursare, compensare sau recomensare de valoare variabila care poate fi folosit ca metoda de plata pentru toate comenzile plasate cu cardul de debit sau credit sau prin googleplay si applepay pentru achiziționarea de Produse din meniul/catalogul Comercianților care accepta vouchere ca modalitate de plată. Pentru a verifica Comercianții care accepta vouchere, puteți folosi filtrul din aplicatie. Voucherele NU pot fi folosite pentru achizitionarea de produse din tutun sau produse alimentare destinate unei alimentaţii speciale a sugarilor în primele luni de viaţă. În acest sens, SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. își rezervă dreptul de a anula comenzile care au fost achitate cu Voucher în care valoarea produselor din tutun este mai mai mare decât valoarea produselor alimentare/nealimentare achiziționate.

3. Scopul site-ului

Prezentul Site este o Platformă ce permite utilizatorilor care își creează un cont, să comande, cu respectarea prezentelor condiții, produse alimentare de la unul sau mai multe dintre Comerciantii prezentati pe platformă.

4. Domeniul de aplicare

Platforma poate fi utilizată, în vederea plasării de comenzi numai de Utilizatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

– Completarea corectă a tuturor câmpurilor obligatorii ale formularului de înregistrare în care se solicită date cu caracter personal precum nume, prenume, numele de utilizator, adresa de e-mail, adresa de livrare, numărul de telefon și numărul cardului de credit etc. – Acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare.

– Înregistrarea pe Platformă prin crearea unui cont de Utilizator și a unei parole de acces.

Acești Termeni de utilizare și condiții contractuale sunt aplicabile doar Serviciului, astfel cum este definit acesta la punctul 2 de mai sus. SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. nu este răspunzătoare de Produsele Comerciantului.

5. Acceptarea termenilor și condițiilor

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse condițiilor de utilizare descrise în prezentul document și legislației aplicabile. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție termenii și condițiile prezentate, întrucât accesând și utilizând Platforma, acceptați aceste condiții și luați cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. sunt înlocuite prin prevederile Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SAU NU ACCEPTAȚI, FĂRĂ LIMITĂRI, TERMENII DE UTILIZARE ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE ALE PLATFORMEI, VA RUGĂM SĂ PĂRĂSIȚI PLATFORMA.

Termenii și condițiile împreună cu Politica de confidențialitate, orice formular de plată și instrucțiunile de plată constituie întregul acord între părți. Niciun alt termen exprimat sau implicit nu vor fi avute în vedere ca fiind parte a acestui Acord. În caz de conflict între termenii și condițiile contractuale și orice alți termeni sau alte prevederi de pe Platformă, prezentul document va prevala.

SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. poate dispune imediat încetarea prestării oricăror Servicii în legătură cu dvs., sau poate înceta în general să ofere sau vă poate refuză accesul la Servicii sau la oricare porțiune din acestea, în orice moment, în cazul nerespectării Termenilor de utilizare și Condițiilor contractuale, precum și în orice situație în care SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. are suspiciunea rezonabilă despre utilizarea cu rea credință a Serviciilor și Platformei.

Dacă Utilizatorul furnizează informații false, inexacte sau incomplete, dacă SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. consideră că există motive suficiente privind veridicitatea, exactitatea și caracterul complet al acestora, SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. poate refuză accesul prezent sau viitor la Platformă sau utilizarea Platformei sau a oricărei părți a conținutului și/sau serviciilor acesteia.

SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. nu poate garanta identitatea Utilizatorilor înregistrați și, prin urmare, nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare a identității Utilizatorului de către orice terț neînregistrat.

Utilizatorii sunt obligați să notifice imediat SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. cu privire la pierderea, ștergerea și/sau divulgarea numelui lor de utilizator sau a parolei la adresa de e-mail: support@shaormeriagourmand.ro sau direct prin Help Center-ul din aplicatie sau site.

6. Comanda

6.1. Plasarea comenzii

SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. publică pe Platformă Produsele din meniul/catalogul Comercianților și detaliile referitoare la acestea, conform informațiilor furnizate de Comercianți. Pentru a vă oferi

posibilitatea de a plasa comenzi în aceleași condiții comerciale ca cele din locațiile fizice ale Comercianților parteneri sau direct de pe platforma acestora, SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. recomandă Comercianților ca prețurile oferite de aceștia prin Aplicațiile SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. să fie cel mult egale cu prețurile oferite în interiorul locațiilor lor și/sau pe platformele gestionate direct de aceștia – dacă este cazul. SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. nu va accepta nicio răspundere sau obligație pentru actualizarea disponibilității Produselor pe Platformă – solicitarea actualizãrilor intrând în totalitate în responsabilitatea Comerciantilor.

Livrarea bunurilor și serviciilor achiziționate de pe Platformă sunt destinate numai consumului propriu, Utilizatorul, garantând că bunurile achiziționate nu sunt pentru revânzare și acționând în calitate de cumpărător, în nume propriu și nu ca intermediar pentru o altă parte la primirea serviciilor.

În conformitate cu legislația actuală, SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. nu comercializează medicamente pentru uz uman prin intermediul Platformei. Pentru claritate, livratorii vor acționa în calitate de mandatari ai Utilizatorilor, în eventualitatea în care aceștia din urmă comandă prin Platformă medicamente fără rețetă pentru uz uman, pentru ca ulterior acestea să fie colectate de livratorul împuternicit în acest sens. Ca atare, medicamentele fără rețetă, dispozitivele medicale auxiliare, precum și orice alte produse pentru igienă, nutriție sau similare pentru uz uman vândute în farmacii vor putea fi ridicate din farmacie de către livrator în temeiul mandatului acordat livratorului la momentul plasării comenzii, sub rezerva sfatului acordat de farmacist.

Vă rugăm să rețineți că oricare dintre Comercianții listați pot folosi ingrediente și aditivi ale felurilor de mâncare și băuturilor care ar putea provoca alergii și intoleranțe, astfel cum acestea sunt listate în Platformă. Dacă un Utilizator este alergic la orice ingrediente, recomandăm să contacteze telefonic Comerciantul pentru informații despre ingredientele folosite și alergenii prezenți, înainte de a plasa o Comandă.

Atunci când plasați o comandă pe Platformă, vi se va cere să accesați contul de utilizator prin introducerea adresei email și a parolei generate la crearea contului. Trebuie să vă asigurați că vă păstrați în siguranță combinația acestor detalii și nu oferiți aceste informații către o terță parte.

Vom lua toate măsurile rezonabile, pentru a păstra detaliile comenzilor dumneavoastră și securitatea plății, dar în absența neglijenței din partea noastră nu putem fi răspunzători pentru orice pierdere pe care o puteți suferi dacă un terț dobândește acces neautorizat la datele pe care le furnizați în momentul accesării sau plasării unei comenzi pe Platformă.

Prin finalizarea Comenzii, confirmați că toate datele furnizate, necesare procesului de comandă, sunt corecte, complete și adevăratela data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, sunteți de acord ca Comerciantul, SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. sau o terță parte ce asigură livrarea Produselor să vă contacteze telefonic in orice situatie in care este necesara contactarea Utilizatorului.

Orice comandă pe care o plasați este condiționată de disponibilitatea produselor, de capacitatea livrării și a Comerciantului.

În cazul în care un detaliu al comenzii este incorect, trebuie să informați imediat cu privire la acesta prin Help Center-ul din aplicatie sau site, sau prin e-mail la support@shaormeriagourmand.ro.

În cazul în care Produsele comandate și capacitatea de livrare sunt disponibile, Comerciantul va accepta comanda și va confirma către Platforma SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L.. Dacă detaliile comenzii sunt corecte, comanda va fi confirmată printr-un e-mail.

Mesajul de confirmare va specifica detaliile de livrare, inclusiv timpul aproximativ de livrare specificat de Comerciant sau de SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. în cazul Comerciantilor cu livrare prin contractanti terți ai SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L..

Dacă livrarea comenzii nu este posibilă, vă vom înștiința printr-un e-mail sau apel telefonic.

Potrivit legislației in vigoare, băuturile alcoolice și produsele din tutun pot fi cumpărate doar de persoanele care au împlinit 18 ani. La efectuarea unei comenzi ce include băuturi alcoolice sau produse din tutun, Utilizatorul confirmă că are cel puțin vârsta de 18 ani. Cu toate acestea, livrarea unei comenzi care conține băuturi alcoolice sau produse din tutun poate fi anulată în orice moment dacă se constată, prin orice mijloace, în orice moment, inclusiv la momentul livrării efective, că persoana care a plasat comanda este minoră.

6.2. Anularea comenzii

În cazul în care doriți anularea unei comenzi, trebuie să notificați imediat Comerciantul în cauză, de preferință prin telefon, transmițând numărul comenzii. De asemenea puteți anunță anularea comenzii și pe chatul din aplicația SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L.. Dacă Comerciantul acceptă anularea, nu se aplică nicio taxă suplimentară de anulare. Dacă Comerciantul refuză anularea comenzii din cauza faptului că livrarea a fost complet pregătită și/ sau comanda este în proces de livrare către locația dumneavoastră, comanda nu poate fi anulată. Comenzile deja expediate nu vor fi rambursate.

În cazul în care anularea a fost solicitată la timp și Comerciantul a acceptat anularea comenzii, vă vom returna sau re-credita debitul dumneavoastră cu suma totală în termen de până la 14 zile lucrătoare, incluzând și taxa de livrare inițială, achitată pentru livrarea Produselor, dacă este cazul.

Comanda care a fost livrata la adresa mentionata in comanda nu se va rambursa, decât dacă motivul este din culpa SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. sau a comerciantului, clientul se obligă sa receptioneze comanda la adresa indicată.

Comerciantul partener sau SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. poate anula o comanda dacă produsul nu este disponibil pentru orice motiv imputabil Comerciantului. În acest caz, vă vom transmite o notificare, dacă este cazul, și vă vom returna orice plată efectuată.

SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. poate anula Comanda efectuata de către Utilizator, fără nicio notificare prealabilă și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

(a) Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;

(b) Invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat de SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L., în cazul plății online;

(c) Datele furnizate de către Utilizator, pe Platformă sunt incomplete și/sau incorecte; 7. Contractul

Prin plasarea comenzii pe Platforma noastră, astfel cum este descrisă la punctul 6 al prezentului document, Utilizatorul stabilește 2 relații contractuale:

– pentru Produsele de pe Platformă, se încheie un contract între dumneavoastră și Comerciant;

– pentru furnizarea Serviciilor de pe Platformă, se încheie un contract între dumneavoastră și SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L.. Vă rugăm să aveți în vedere că furnizarea detaliilor de livrare corecte și complete, la momentul comenzii, este responsabilitatea dumneavoastră, SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. exonerându-se de răspundere pentru orice incident sau pagubă ce ar putea surveni din neintroducerea unei adrese de livrare corecte. Utilizatorul garantează că detaliile cu privire la adresa de livrare introdusă sunt corecte și complete la momentul comenzii. De asemenea, trebuie să existe garanția faptului că există fonduri suficiente pentru efectuarea plății.

7.1. Prețul și plata

Toate prețurile listate de către SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. Platformă pentru Produsele Comerciantilor reflectă prețul la momentul includerii în listă. În funcție de informațiile primite de la Comerciant, SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. poate modifica prețurile Produselor prezentate pe Platformă. Prețurile includ taxele relevante de vânzare și taxele de livrare. SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica produsele și serviciile disponibile spre vânzare pe Platformă și de a opri listarea Comerciantilor, bunurilor și serviciilor.

Toate prețurile sunt în RON. TVA-ul este inclus.

Toate prețurile listate pe site pentru livrarea comenzii de către Comerciant sau de către un partener de livrare reflectă prețul Comerciantului și taxele terței părți partener de livrare.

Pentru a ne asigura că putem continua să dezvoltăm și să menținem încrederea dumneavoastră, precum și să operăm în continuare un model de afaceri viabil, în cadrul căruia consumatorii să poată beneficia de eficiența Platformei în ceea ce privește costurile, varietatea de alegere și nivelul ridicat al serviciilor oferite, SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. recomandă ca prețurile oferite de Comercianți prin Aplicație la momentul plasării și acceptării Comenzilor să fie cel mult egale cu prețurile oferite de Comercianți în interiorul locațiilor și respectiv pe platformele on-line

gestionate de aceiași Comercianți. SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. investește continuu în dezvoltarea și îmbunătățirea Platformei, motiv pentru care recomandările cu privire la nivelul prețurilor practicate de Comercianți pot contribui la oferirea acelorași condiții atât pentru produsele vândute la distanță, cât și pentru produsele vândute în locațiile fizice, echilibrând beneficiile obținute de Comercianți prin listarea pe Platformă cu beneficiile oferite utilizatorilor finali prin accesarea Platformei și stimulând astfel îmbunătățirea continuă a Platformei și a serviciile noastre.

Prețurile listate pe Platformă reflecta prețurile transmise de către Comercianți, iar aceștia din urmă sunt obligați sa ofere Utilizatorilor produsele la aceleași prețuri care au fost transmise pentru publicarea pe Platformă. În cazuri excepționale, în care prețul listat nu corespunde cu cel actual, vă vom contacta pentru a vă informa cu privire la diferență și puteți lua decizia de a renunța la comandă.

În cazul unui refuz din partea Comerciantului cauzat de prețul produselor de pe Platforma SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L., comanda se va anula, iar SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. va returna banii. În cazul în care Utilizatorul a efectuat plata online, rambursarea banilor se va efectua în contul din care a fost efectuată plata și Utilizatorul va primi suplimentar în momentul în care ne contactează un voucher de valoare variabila cu valoare intre 5-15 lei, valabil 1 luna, ce poate fi utilizat la orice comandă viitoare. În cazul în care Utilizatorul nu a efectuat plata întrucât a optat pentru plata în numerar, la livrare, Utilizatorul va fi despăgubit cu un voucher de valoare variabila cu valoare intre 5-15 lei ce va fi utilizat la orice comandă viitoare.

Toate taxele de livrare ale SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. sau ale furnizorilor desemnați de SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. sunt listate pe Platformă și pot fi verificate anterior efectuării unei comenzi. Taxele de livrare pot varia în funcție de oraș, de distanța Utilizatorului față de Comerciant, momentul zilei de plasare a unei comenzi, sau evenimente de forță majoră în afara controlului SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. ce determină creșterea taxelor de livrare. Taxele de livrare pot fi majorate în cazul în care Utilizatorul furnizează informații ulterioare prin care modifică comanda inițială, de exemplu, schimbarea adresei de livrare sau adăugarea unei/unor adrese suplimentare, etc.

Prețul total al comenzii, inclusiv taxele de livrare și alte cheltuieli vă vor fi afișate pe site în momentul plasării comenzii. Plata integrală trebuie efectuată pentru toate Produsele. Plata poate fi făcută în numerar la livrare sau online, în cadrul Platformei.

Dacă alegeți plata online, aceasta va trebui efectuată înaintea livrării comenzii. Pentru a se asigura un sistem securizat de cumpărături online, detaliile cardului dumneavoastră de debit/credit vor fi criptate pentru a preveni posibilitatea de a fi interceptate de către terțe persoane. De asemenea, banca dumneavoastră emitentă a cardului al cărui posesor sunteți poate efectua controale de securitate și vă poate confirma plasarea comenzii. Procesatorul de plăți contractat de SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. nu efectuează conversie valutară.

7.2. Livrarea

Comerciantii cu livrare proprie se ocupă de pregătirea comenzii, de livrarea comenzii dumneavoastră la locul solicitat, de livrarea acesteia în timpul confirmat și de informarea dacă există probabilitatea nerespectării timpului de livrare estimat.

Durata livrării Comenzii furnizată de către Comerciant este aproximativă și poate varia în funcție de mai mulți factori (ex. disponibilitate livratori, condiții meteo, condiții de trafic, etc.). Comanda va fi livrată la adresa indicată de către dumneavoastră la momentul plasării comenzii.

Dacă livrarea comenzii se realizează prin Comerciant sau prin partenerii săi de livrare, Comerciantul poartă întreaga responsabilitate pentru livrarea comenzii în timp util.

În cazul în care livrarea se realizează prin intermediul contractorilor SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. sau o parte terță a livrării care este atribuită de către SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L., vom depune toate eforturile să livrăm în timp util comanda. Nu ne asumăm răspunderea pentru orice întârziere a livrării în cazul în care serviciul de livrare este influențat de factori care nu pot fi controlați de către SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L.. (ex. trafic, condiții meteo, accidente, etc). Cu toate acestea obiectivul principal al SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. cu ajutorul contractorilor este sa livreze comanda în cel mai scurt timp posibil.

În cazul întârzierii livrării, taxa de livrare nu va fi anulată și nu va fi plătită de către SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L.. Orice întârziere între sub 45 minute va fi compensata cu 1 voucher în valoare de 10 lei. Intarzierile mai mari de 45 minute vor fi compensate cu un voucher în valoare de 15 lei atunci când utilizatorii ne contactează pe chat sau e-mail pentru raportarea întârzierii.

Prin acceptarea Termenilor de utilizare și Condițiilor contractuale și prin plasarea comenzii acceptați în mod expres faptul că SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. și Comerciantii nu vor fi răspunzătoare în cazul oricărei pierderi, datorii, costuri, daune sau cheltuieli care decurg din livrarea cu întârziere.

Vă rugăm să aveți în vedere posibilitatea Comerciantilor de a nu putea livra în orice locații. Astfel, este posibil ca, pentru unele locații, Comerciantul să nu poată onora comenzile (exemplu: instituții de învățământ, instituții ale structurilor statului unde accesul este limitat, clădiri cu acces restricționat publicului larg, zone inaccesibile etc) În astfel de situații, noi sau Comerciantii vă vom informa folosind datele de contact pe care ni le furnizați atunci când plasați comanda. În cazul imposibilității livrării la adresa/locația indicată, se va proceda la anularea respectivei comenzi sau se va asigura livrarea la o adresă alternativă.

Prin acceptarea termenilor de utilizare și condițiilor contractuale, a Politicii de confidențialitate Dumneavoastră ne autorizați să folosim, să stocăm sau să prelucrăm informații cu caracter personal, în scopul de a oferi livrarea Produselor. Astfel se pot dezvălui anumite date cu caracter personal unor terțe părți în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau în scopul asigurării livrării Produselor. Mai multe informații pot fi găsite in Politica noastră de confidențialitate .

Aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor personale pe care le deținem de la dumneavoastră. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail support@shaormeriagourmand.ro dacă doriți să solicitați aceste informații.

7.3. Returul, livrarea neconformă sau parțială

Pentru situațiile în care stocurile pentru anumite Produse listate pe Platformă sunt epuizate la momentul plasării Comenzii, SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. oferă Utilizatorilor săi posibilitatea de a selecta din Platformă, anterior plasării Comenzii, una din următoarele variante: eliminarea din Comandă a Produsului epuizat, anularea integrală a Comenzii sau solicitarea de a fi contactat direct de un reprezentant al Comerciantului pentru soluționarea problemei.

Raportat la opțiunile de mai sus, în cazul în care Comerciantul asociat poate livra doar o parte a Comenzii (întrucât unele produse sunt indisponibile), un reprezentant al Comerciantului va putea să ia legătura cu dumneavoastră telefonic, pentru a vă informa cu privire la lipsa Produsului din stoc și pentru a propune variante de produse înlocuitoare care au aceleași caracteristici ca produsul epuizat. În cazul în care nu doriți înlocuirea Produsului, aveți dreptul de a opta pentru eliminarea acestuia din Comandă sau pentru anularea integrală a Comenzii. În oricare dintre situații, veți obține rambursarea sumei achitate pentru Produsul sau Comanda respectivă, în cazul în care ați optat pentru metode de plată electronică.

În cazul în care nu sunteți găsit în vederea livrării Produselor comandate, după ce dispeceratul SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. va încerca apelarea dumneavoastră de trei ori fără succes, livratorul va returna Comerciantului Produsele comandate, iar dumneavoastră veți obține rambursarea sumei achitate pentru Comanda respectivă, în cazul în care ați optat pentru metode de plată electronică.

În cazul în care unul sau mai multe dintre Produsele comandate nu corespund cu Produsele livrate, aveți dreptul de refuza primirea Comenzii, situație în care contravaloarea Comenzii va fi restituită în totalitate către dumneavoastră în cazul în care ați optat pentru metode de plată electronică. Pentru a evita orice neclaritate, veți putea refuza doar recepționarea integrală a Comenzii. Pentru situația în care intenționați refuzarea unuia sau mai multor Produse, dar nu a întregii Comenzi, veți avea posibilitatea de a parcurge procedura de retur în locațiile fizice ale Comericanților parteneri, în condițiile descrise mai jos.

Dacă după livrare constatați existența unor produse lipsă, neconforme sau deteriorate vă rugam să ne contactați in Help Center-ul din aplicație sau la adresa de e-mail: support@shaormeriagourmand.ro. În conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003, în cazul lipsei conformitatii Produselor livrate, puteți solicita înlocuirea produsului sau returnarea produsului si a contravalorii acestuia. Înlocuirea produsului este posibila doar în limita politicilor fiecărui Comerciant listat pe Platformă. Din motive de igienă și protecție a sănătății, înlocuirile sau returnările nu sunt acceptate pentru alimentele gătite sau pentru produsele susceptibile a se deteriora rapid.

Pentru a putea evalua gravitatea situației, va fi necesar să ne transmiteți dovada neconformității (poze, înregistrări video, etc.). În funcție de gravitatea situației și dacă se va constata că

reclamația dumneavoastră este întemeiată veți avea dreptul, după caz,, la înlocuirea Produsului (acolo unde este posibil) sau rambursarea totală sau parțială a contravalorii Comenzii. Suplimentar, SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. va oferi vouchere compensatorii ce nu pot depăși o valoare totală de 30 Lei per incident raportat și soluționat. În toate cazurile, cheltuielile de returnare sau înlocuire vor fi suportate de dumneavoastră.

Raclamațiile efectuate cu rea-credință și/sau folosirea abuzivă a Platformei, în vederea obținerii contravalorii comenzilor și a voucherelor compensatorii acordate, pot atrage suspendarea sau blocarea accesului dumneavoastră la Platformă.

În cazul în care unul sau mai multe dintre Produsele din Comandă au fost înlocuite iar prețul acestora este mai mare decât prețul Produsului selectat inițial, veți avea dreptul la rambursarea diferenței de preț, dacă înlocuirea a fost realizată fără acordul dumneavoastră prealabil. În eventualitatea în care Produsele au fost înlocuite fără acordul dumneavoastră, veți avea posibilitatea de a obține rambursarea integrală a contravalorii unor astfel de Produse doar după parcurgerea procedurii de retur în locațiile fizice ale Comerciantului, în condițiile descrise mai jos. Prețul Produselor care au înlocuite cu acord prealabil, va fi suportat integral de dumneavoastră, în eventualitatea în care acesta este mai mare decât prețul Produsului selectat inițial.

În cazul în care unul sau mai multe dintre Produsele comandate lipsesc din Comanda livrată, veți avea dreptul la rambursarea sumei achitate pentru Produsul lipsă. Într-un astfel de caz, va trebui să transmiteți dovada prezenței produsului lipsă pe bonul/factura fiscală și să precizați dacă pachetele au sosit sigilate, acolo unde este cazul.

În conformitate cu art. 9, alin. 1 din OUG 34/2014, aveți dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 14 zile lucratoare de la momentul primirii Comenzii, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv.

Produsele din categoria băcănie, cele destinate bebelușilor și băuturile, trebuie să aibă ambalajul de origine intact și se pot returna în maximum 48 de ore de la data livrării Produsului.

Pentru a evita orice neclaritate, conform art. 16 din O.U.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesionistii, sunt exceptate de la dreptul de retragere produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator, precum și produsele din categoria proaspete și conglate, legume–fructe, pește și panificație (produse care sunt susceptibile a se deteriora rapid).

Returnarea Produselor va fi supusă în orice situație politicii de retur a fiecărui Comerciant listat pe Platformă și se va realiza exclusiv la adresa Comerciantului în baza bonului fiscal, și a cărții dumneavoastră de identitate. Cheltuielile directe de returnare a Produselor vor cadea, conform legii, in sarcina dumneavoastră.

Contravaloarea Produselor comandate care au fost returnate de dumneavoastră atât prin denunțarea unilaterală a contractului de vânzare la distanță, în conformitate cu dispozițiile

O.U.G.34/2014, cât și pentru motivele de neconfirmitate enumerate mai sus, va fi rambursată în mod direct de către Comerciant, prin metodele stabilite împreună cu dumneavoastră (numerar, card de credit, voucher în magazin, etc), fără niciun angajament sau implicație din partea SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L..

Pentru toate celelalte motive de rambursare a sumelor plătite, contravaloarea Produselor în legătură cu care au fost formulate reclamații și care au fost soluționate în mod favorabil, va fi rambursată în mod direct de către SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. într-un termen de cel mult 30 de zile, termen ce va începe să curgă de la momentul soluționării reclamației.

Astfel, contravaloarea Produsului/elor va fi restituită după cum urmează: (i) pentru Comenzile achitate cu card bancar prin restituire in contul din care a fost efectuata plata, iar (ii) pentru Comenzile achitate ramburs prin restituirea contravalorii Produsului/elor in contul IBAN pus la dispoziție de către dumneavoastră. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzand transportul Produselor, achitata de către dumneavoastră, nu se rambursează.

8. Link-uri pentru site-uri terțe

Acest Site poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de Comercianți sau alte părți decât SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L.. Nu reprezentăm calitatea produselor și serviciilor furnizate de către astfel de terți și nu avem vreun control asupra conținutului sau disponibilității acestor site-uri. Astfel, nu ne putem asuma nici un fel de responsabilitate pentru conținutul site-urilor Comerciantilor și părților terțe sau a serviciilor sau bunurilor pe care acestea vi le oferă.

Utilizarea unor astfel de link-uri este condiționată de dorința dumneavoastră de a le accesa. Când alegeți să accesați un site terț ar trebui să parcurgeți, înainte de utilizarea acestuia, Termenii și condițiile de utilizare a respectivului site.

SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri în urma accesării, utilizării, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe aceste terțe site-uri.

9. Limitarea răspunderii

SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. a luat toate măsurile adecvate pentru a se asigura că informațiile disponibile pe website sunt corecte și fără erori. Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau omisiuni care ar putea apărea. Nu putem garanta că utilizarea Platformei va fi fără erori sau potrivit scopului în timp util.

De asemenea, nu putem garanta întreaga funcționalitate, acuratețea și fiabilitatea Platformei și nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită în legătură cu îndeplinirea obiectivului sau corectitudinii. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio daună sau viruși care ar putea

să vă infecteze computerul, dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri, în urma accesării sau utilizării acestei Platforme.

Totodată, SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. este exonerată de orice răspundere prinvind orice daune ce ar putea rezulta din utilizarea informațiilor de la terțe părți sau pentru orice daună ori inconvenient ce ar putea rezulta din consumul și folosirea Produselor livrate și a tacâmurilor, condimentelor sau altor produse similare ce însoțesc comanda.

Răspunderea SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. pentru furnizarea produselor și serviciilor de pe Platformă este limitată la obligațiile impuse de normele legale aplicabile.

SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. a luat toate măsurile adecvate pentru a preveni frauda informatică și pentru a se asigura că toate datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în siguranță conform standardelor internaționale. Cu toate acestea, nu putem fi trași la răspundere în cazul extrem de abuz al serverelor noastre securizate sau cele ale terților.

Noi putem subcontracta orice parte sau părți din serviciile și bunurile pe care le oferim și ne atribuim orice parte sau părți din drepturile noastre în temeiul acestor termeni și condiții fără consimțământul dumneavoastră și fără vreo obligație de a vă notifica.

10. Utilizarea Platformei

Puteți utiliza această Platformă în conformitate cu acești termeni și puteți imprima și/sau descarca informatii de pe acest website pentru utilizare personală, dar nu în scopuri comerciale. Nu aveți permisiunea:

– de a stabili un link între acest website sau orice alt website, sau de a încadra orice parte a acestui website fără acordul nostru prealabil;

– de a realiza acțiuni de hacking, de a utiliza acest website pentru a transmite viruși informatici sau de a utiliza acest website în scopuri ilegale;

– de a utiliza în scopuri necinstite sau modifica conținutul pe care îl copiați de pe acest website sau de a utiliza acest conținut fără publicarea avertismentelor de copyright si alte drepturi de proprietate intelectuala pe care le utilizam în legătură cu acest conținut, înacelași mod și în aceeași forma prezentate pe website.

In conditiile in care incalcati termenii sau politica noastra privind protectia datelor personale, putem suspenda sau bloca accesul dumneavoastra la Platformă.

În cazul nerespectării Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale și a utilizării necorespunzătoare sau cu rea-credință a Platformei, putem suspenda sau bloca accesul la Platformă.

Accesul la Platformă poate fi suspendat sau blocat în situațiile în care folosiți un limbaj sau comportament inadecvat, intimidant, ostil, degradant ori ofensiv atunci cand ne contactati.

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rugăm sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

12. Folosirea cookie-urilor

Vezi Politică de cookie, care face parte din prezentul Document.

13. Revizuiri ale termenilor și condițiilor

SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni de utilizare și condiții contractuale. Veți fi notificat imediat prin adresa de e-mail folosita la inregistrarea contului

Utilizatorul Platformei trebuie să citească cu atenție Termenii de utilizare și condițiile contractuale și să respecte oricare și toate aceste revizuiri, motiv pentru care va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru înainte de plasarea unei comenzi, pentru a lua cunoștință de versiunea la zi a Termenilor și Condițiilor.

14. Legislație aplicabilă și jurisdicție

Prevederile prezentului document, condițiile și restricțiile stabilite prin acesta sunt guvernate de legea română. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenilor de utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care acești Termeni de utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

15. Modalități de contact:

Utilizatorii ne pot contacta pe chat în intervalul orar 08:00-24:00 prin intermediul Help Center-ului din aplicația SAMALEXFLOR BISTRO S.R.L. sau de pe siteul www.shaormeriagourmand.ro

De asemenea utilizatorii ne pot contacta oricand la adresa de e-mail: contact@shaormeriagourmand.ro.